Trajnostne poslovne veščine za MSP v gostinstvu in turizmu

EcoSME

ECOSME

Trajnostne poslovne veščine za MSP v gostinstvu in turizmu

Namen projekta ECOSME je podpora MSP v gostinstvu in turizmu na poti trajnostnega poslovanja z zagotavljanjem prilagodljivih odprtokodnih večjezičnih orodij za usposabljanje, ki temeljijo na predhodnih raziskavah. Projektni partnerji se strinjajo, da se gostinsko-turistični sektor v postcovidnem času sooča z izzivi, hkrati pa priznavajo, da obdobje prinaša priložnosti za razvoj trajnostne prihodnosti sektorja.

CILJI PROJEKTA

Projekt ECOSME je projekt, katerega namen je podpreti gostinska mala in srednja podjetja na njihovi trajnostni poti z zagotavljanjem prilagodljivih odprtokodnih večjezičnih orodij za usposabljanje na podlagi raziskav zainteresiranih strani. Projektni partnerji priznavajo globalne postcovidne izzive, s katerimi se sooča gostinski sektor, vendar prav tako priznavajo pomen za razvoj trajnostne prihodnosti znotraj sektorja.

Glavni cilji projekta so:

  • Osveščanje o prednostih trajnostnega upravljanja in poslovanja podjetij.
  • Spodbujanje priložnosti za nadgradnjo in izpopolnjevanje na področju zelenih in trajnostnih kompetenc in veščin zaposlenih v gostinstvu in turizmu.
  • Podpora MSP pri njihovem prehodu v trajnostne oblike poslovanja z izpopolnjevanjem/prekvalifikacijo osebja ter spodbujanjem trajnostnega podjetništva in praks.
  • Podpora izobraževalnim institucijam pri razširitvi nabora ustreznih virov in materialov za usposabljanje na področju trajnostnih oblik poslovanja.
  • Izboljšajte veščine zaposlenih znotraj sektorja, ki se želijo dodatno usposabljati na področju trajnega poslovanja.
  • Razširite ponudbo izobraževalnih vsebin za izobraževalne institucije ter podporo potrebam industrije.
  • Zgraditi mrežo trajnostnih gostinskih podjetij v partnerskih državah

Partnerji