Aktivnosti projekta/

Orodje za samoocenitev

To ogrodje kompetenc je bilo prilagojeno iz GreenComp - Evropskega ogrodja kompetenc.

Zasnovan je tako, da vam pomaga razmisliti o lastnem znanju, spretnostih in odnosu do trajnosti, hkrati pa vam pomaga na vaši trajnostni poti.

Razdeljen je na štiri ključne dele, kot je prikazano v spodnjem diagramu. V vsakem razdelku so tri kompetence za trajnost – skupaj dvanajst.

To orodje ima dvojni namen

  1. Za učitelje – podrobno opisuje kompetence, ki so potrebne pri razvoju trajnostnega programa
  2. Za praktike je orodje za samorefleksijo vaših vrednot, znanja in kompetenc na področju trajnosti

...

Brez zvezdic = Nič kompetenc | 1-2 zvezdici Majhna kompetenca | 3-4 Povprečna usposobljenost | 5 zvezdic = kompetenten

Utelešenje vrednot trajnosti
Sprejemanje kompleksnosti v trajnosti
Delovanje za trajnost
Predvidevanje trajnostne prihodnosti