Aktivnosti projekta/

EcoSME program usposabljanja

Uvod v trajnostni razvoj

Modul predstavlja uvod v temo trajnosti, njena osnovna načela in njihovo uporabo v podjetjih v gostinstvu in turizmu. Uporaba v podjetjih je vključena v okvir politike EU, raziskuje prednosti uporabe trajnostnih praks v malih in srednjih podjetjih (MSP), predstavlja okvire trajnostnega poročanja in predstavlja študije primerov iz držav partneric projekta. Po zaključku tega modula boste bolje razumeli vlogo inovacij in tehnologije pri razvoju trajnostnega poslovanja ter pomen razvoja strategije za trajnost. Modul bo povezan s trajnostnimi praksami, da boste imeli pregled nad primeri dobrih praks, po katerih boste lahko oblikovali svoj strateški trajnostni načrt.